Dziś sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Publikujemy porządek obrad (LIVE)

RZESZÓW / PODKARPACIE. 64. sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2023 roku (poniedziałek) o godzinie 1300 w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Cieplińskiego 4.

Porządek obrad przewiduje:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołów z LXII i LXIII sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Radnych Województwa Podkarpackiego w obronie dobrego imienia Rodziny Ulmów.

4. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Jasielskiemu opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Nowego Żmigrodu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993”.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Solina.

6. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej na terenie powiatu niżańskiego.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji wniosku o budżet w sektorze Edukacja szkolna programu Erasmus+.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. ”Podniesienie jakości oraz bezpieczeństwa e-usług publicznych szczebla regionalnego”.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Program Regiony Rewitalizacji”.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/891/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokali mieszkalnych zmienioną Uchwałą Nr LVII/983/23 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 stycznia 2023 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieszczadzkiego z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2023.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr LXI/1060/23 z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Marszałka Województwa Podkarpackiego.

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Województwo Podkarpackie pomocy rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego w ramach kontynuacji programu pilotażowego pn. „Program wsparcia dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach – II”.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/102/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2023 r.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2023 – 2045.

21. Sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych Członków Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego i przyjmowanych osób i delegacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

22. Sprawozdanie z działalności Biura „Oddział Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020 w Rzeszowie” (OT) za rok 2022.

23. Informacja nt. działań podejmowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w 2022 roku oraz w pierwszym półroczu 2023 roku, które wpisują się w tematykę Konwencji Karpackiej.

24. Informacja o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2022 roku.

25. Przedstawienie korekt sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa za rok 2022.

26. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie od 12 czerwca 2023 r. do 2 sierpnia 2023 r.

27. Informacja o realizacji uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjętych na LXII i LXIII sesji.

28. Interpelacje i zapytania radnych.

29. Wnioski i oświadczenia radnych.

30. Wystąpienia zaproszonych gości.

31. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Jerzy Borcz

28-08-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)