Ostatni fragment Via Carpatia. Kto go wybuduje?

PODKARPACIE. Sześciu wykonawców jest zainteresowanych zaprojektowaniem i budową ostatniego fragmentu trasy Via Carpatia na Podkarpaciu. To już trzecie podejście do wyłonienia wykonawcy ponad 6-kilometrowego odcinka S19 między Lutczą a Domaradzem, z blisko kilometrowej długości tunelem.

Podczas pierwszego otwarcia ofert rozrzut cenowy na poziomie ponad 60 proc. – teraz mamy około 20 proc. Trend stabilizacji rynku potwierdzają też znaczące obniżenia ofert i utrzymanie wartości przez niektórych oferentów z poprzednich dwóch otwarć. Konieczna jest właściwa kalkulacja i ocena ryzyk przez oferentów uwzględniająca budowę po skończonych pracach projektowych kiedy stabilizacja rynku będzie postępować.

Oferty

Kwota, jaką zamierzamy przeznaczyć na sfinansowanie realizacji tego odcinka drogi ekspresowej S19, wynosi 1 216 101 000 zł. Zestawienie ofert:

 • konsorcjum firm Mirbud (lider), Kobylarnia i Interbudmontaż (partnerzy) – 1 384 471 942,35 zł,
 • Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret – 1 416 239 220 zł,
 • Stecol – 1 447 965 622,95 zł,
 • konsorcjum firm Budimex (lider), Gülermak (partner) – 1 489 683 602,63 zł,
 • PORR – 1 514 915 277,57 zł,
 • China Road and Bridge Corporation – 1 649 445 047,61 zł.

Oferty zostaną sprawdzone i ocenione według czterech kryteriów: ceny (60 proc.), przedłużenie okresu gwarancji jakości na wyposażenie tunelu, Centrum Zarządzania Tunelem i budynków technicznych oraz na ekrany akustyczne, instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze (20 proc.), przedłużenia okresu gwarancji jakości na obiekty mostowe wraz z ich wyposażeniem (10 proc.), a także przedłużenie okresu gwarancji jakości na tunel oraz konstrukcje oporowe w tym portale tunelu (10 proc.). Po weryfikacji złożonych ofert podejmiemy dalsze decyzje.

W poprzednich dwóch przetargach mieliśmy do czynienia nie tylko z przekroczeniem kosztorysu, ale też z dużymi różnicami wysokości ofert, sięgającymi od 111 do 176 proc. wartości naszego kosztorysu. Jego wysokość we wszystkich przetargach była taka sama. W pierwszym przetargu minimalna oferta wynosiła 1 351 770 000 zł, a maksymalna 2 139 661 614,41 zł. W drugim przetargu rozrzut ofert wynosił od 1 413 898 038 do 2 129 408 211,24 zł. Obecnie zakres cenowy jest mniejszy i wynosi od 114 do 136 proc., co wskazuje na stabilizację rynku budowlanego. Niektórzy z wykonawców znacząco obniżyli swoje oferty, a pozostali utrzymali je lub podnieśli.

Ten fragment szlaku Via Carpatia będzie miał długość 6,4 km. Trasa przebiegać będzie po zróżnicowanym wysokościowo terenie, charakteryzującym się skomplikowaną budową geologiczną (flisz karpacki). Inwestycję z perspektywy realizacyjnej należy traktować jako skomplikowaną i wymagającą, lecz w efekcie finalnym kierowcy zyskają jedną z ciekawszych tras widokowych w województwie podkarpackim.

Zakres prac

Zakres inwestycji obejmuje budowę odcinka drogi ekspresowej o długości ok. 6,4 km o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w obu kierunkach wraz z pasem awaryjnym. W ramach zadania wybudowany zostanie m.in. węzeł drogowy Domaradz zlokalizowany w miejscu skrzyżowania S19 z drogą wojewódzką nr 886. Powstanie również tymczasowy łącznik z drogą krajową nr 19 w miejscowości Lutcza. Jest on wynikiem etapowania budowy S19 między Jawornikiem a Domaradzem i podziałem na dwa odcinki realizacyjne: Jawornik – Lutcza i Lutcza – Domaradz (z tymczasowym łącznikiem S19 z DK19). Docelowo, po wybudowaniu odcinka Jawornik – Lutcza, droga ekspresowa S19 nie będzie łączyła się z DK19 w Lutczy.

W ramach zadania wybudowane zostaną również obiekty inżynierskie. Największym wyzwaniem będzie budowa dwunawowego tunelu pod górą Hyb o długości około 990 m. W ciągu trasy głównej powstaną także: estakada, trzy mosty, pięć wiaduktów drogowych, przejście górne dla średnich zwierząt, a także szereg obiektów w ciągu dodatkowych jezdni. Powstanie również Obwód Drogowy w Domaradzu. Jego częścią będzie Centrum Zarządzania Tunelami obsługujące tunele wybudowane w ciągu drogi ekspresowej S19 w województwie podkarpackim. Na potrzeby akcji ratunkowych wykonane zostaną także dwa całodobowe lądowiska dla śmigłowców LPR. Ponadto droga zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska.

Planujemy, że prace projektowe i roboty budowlane zostaną ukończone w ciągu 53 miesięcy od daty podpisania umowy.

Charakterystyka terenu

Odcinek drogi ekspresowej S19 Lutcza – Domaradz będzie przebiegał przez teren o skomplikowanej budowie geologicznej, jakim są Karpaty Zewnętrzne (zwane też Karpatami fliszowymi). Zbudowane są one głównie z serii zlepieńców, piaskowców i łupków ilastych nazywanych fliszem karpackim. Ponadto obszar ten charakteryzuje się różnorodnym i skomplikowanym ukształtowaniem terenu, przechodząc na przemian przez wzniesienia i doliny. W dolinach i w rejonie tunelu dominują obszary leśne.

Specyficzne ukształtowanie terenu skutkuje występowaniem obszarów osuwiskowych i predysponowanych osuwiskowo. W ramach rozpoznania geologicznej budowy podłoża wykonano więc wiercenia geologiczne, badania geofizyczne i sondowania. Ponadto prowadzono monitoring osuwisk (wgłębny i powierzchniowy).

Via Carpatia

Szlak Via Carpatia to kluczowy korytarz transportowy łączący Europę Północną i Południową. Na terenie Polski trasa będzie miała około 700 km długości. W skład szlaku drogowego Via Carpatia wchodzą odcinki dróg ekspresowych S61, S16 i S19 przebiegające przez teren pięciu województw – podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego.

W woj. podkarpackim S19 będzie miała docelowo długość ok. 169 km, a tak przedstawia się stan jej realizacji w naszym województwie:

 • 81,8 km – oddane do ruchu (odcinki: Lasy Janowskie – Rzeszów Południe),
 • 72,9 km – w realizacji (w budowie: Rzeszów Południe – Babica, Krosno – Miejsce Piastowe oraz w systemie Projektuj i buduj: Babica – Jawornik, Domaradz – Krosno, Miejsce Piastowe – Dukla, Dukla – Barwinek i dobudowa drugiej jezdni Sokołów Małopolski Płn. – Jasionka),
 • 11,6 km – w przygotowaniu (na etapie przetargu: Jawornik – Lutcza, Lutcza – Domaradz).

GDDKiA Rzeszów

13-04-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

 • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
 • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
 • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)