Sejm NA ŻYWO. W obronie polskich lasów (VIDEO)

Dziś (14 bm.) trzeci dzień 74. posiedzenia Sejmu. Podczas obrad będzie m.in. poruszony temat projektu uchwały w sprawie obrony polskich lasów. Zobacz cały program.

14 kwietnia 2023 (piątek):

Pytania w sprawach bieżących

Informacja bieżąca

Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej o poselskim projekcie uchwały w sprawie obrony polskich lasów (druki nr 3104 i 3134) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół*

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia Specjalnego Trybunału ds. Zbrodni Agresji przeciwko Ukrainie (druki nr 3091 i 3137) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół*
– sprawozdawca poseł Joanna Lichocka.

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej (druk nr 3099) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół w łącznej dyskusji nad pkt 26. i 27.
– uzasadnia przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Iwona Hartwich.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o świadczeniu wspierającym (druk nr 3130) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół w łącznej dyskusji nad pkt 26. i 27.
– uzasadnia Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie ustanowienia dnia 3 marca Dniem Solidarności Polsko-Rumuńskiej (druk nr 3172)*
– przedstawia Marszałek Sejmu.

Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie redukcji metanu w sektorze energetycznym (druki nr 3173 i )*
– sprawozdawca poseł

Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (druki nr 3035 i 3136)*
– sprawozdawca poseł Bartłomiej Wróblewski.

fot. Aleksander Zieliński/Kancelaria Sejmu.

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (druki nr 3110 i 3124)*
– sprawozdawca poseł Jerzy Polaczek.

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3111 i 3123)*
– sprawozdawca poseł Jerzy Polaczek.

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3118 i 3131)*
– sprawozdawca poseł Andrzej Gawron.

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3112 i 3135)*
– sprawozdawca poseł Anna Paluch.

Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3115 i 3125)*
– sprawozdawca poseł Tadeusz Woźniak.

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o obligacjach, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3117 i 3157)*
– sprawozdawca poseł Zdzisław Sipiera.

Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Spraw Zagranicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wykonaniu Umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony, w zakresie współpracy w sprawach karnych (druki nr 3114 i 3132)*
– sprawozdawca poseł Barbara Bartuś.

Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym (druki nr 3119 i 3169)*
– sprawozdawca poseł Tomasz Ławniczak.

Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o uchwale Senatu w sprawie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego (druki nr 3116 i 3170)*
– sprawozdawca poseł Witold Czarnecki.

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o uchwale Senatu w sprawie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta (druki nr 3120 i 3155)*
– sprawozdawca poseł Dominika Chorosińska.

Sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o uchwale Senatu w sprawie ustawy o aplikacji mObywatel (druki nr 3113 i ) Punkt nie zostanie rozpatrzony*
– sprawozdawca poseł

Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2021 roku wraz ze sprawozdaniem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Ustawodawczej (druki nr 2945 i 3046) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół
– wystąpienie posła Zbigniewa Babalskiego.

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie wielokrotnego uniemożliwienia podjęcia czynności kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli w PKN ORLEN S.A.

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat zawyżania cen paliw przez PKN Orlen

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie stanu wykonania kamieni milowych, uzgodnień z Komisją Europejską w tym zakresie oraz statusu niewykorzystanych dotychczas środków z Europejskiego Funduszu Odbudowy

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji na rynku paliw

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne w celu uregulowania marż paliwowych

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w pierwszą rocznicę strajku generalnego w Solaris Bus & Coach sp. z o.o.

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie poselskich projektów ustaw:
– o zmianie ustawy – Kodeks pracy w celu wprowadzenia równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (druk nr 1319);
– o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (EW-020-595/21).

* – porządek dzienny może być uzupełniony po doręczeniu właściwych przedłożeń

14-04-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)