Konkurs plastyczny o żołnierzach wyklętych w Raniżowie

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Raniżowie
01-03-2024 / 01-03-2024
Raniżów ( Raniżów )
Wstęp wolny!

VI Otwarty Konkurs Plastyczny „Żołnierze Wyklęci-Bohaterowie Niezłomni” skierowany jest do uczestników w trzech kategoriach wiekowych, tj. klasy I-III szkoły podstawowe, klasy IV-VI szkoły podstawowe oraz klasy VII-VIII szkoły podstawowe. Organizatorem wydarzenia jest Wójt Gminy Raniżów oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Raniżowie.

Celem tego konkursu jest kształtowanie prawidłowych postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży, upamiętnienie Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, rozwój wrażliwości plastycznej i artystycznej oraz zorganizowanie wystawy pokonkursowej w budynku Urzędu Gminy w Raniżowie.

Chcemy, aby uczestnicy przygotowując konkursowy plakat zapoznawali się także z historią związaną z narodowymi bohaterami, którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę - mówi Dariusz Sobolewski, dyrektor GOKSiR Raniżów.

Tematyka plakatu powinna być związana z żołnierzami wyklętymi, wykonany dowolną techniką manualną lub cyfrową w formacie A4 lub A3.

Komisja konkursowa dokona oceny prac pod względem samodzielności, staranności wykonania, pomysłowości, estetyki wykonania oraz walorów artystycznych.

W każdej z kategorii zostanie przyznane I, II, III miejsce oraz nagrody.

Do pracy należy załączyć kartę zgłoszeniową z informacjami: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, adres, telefon oraz nazwę i adres placówki.

Zgłoszenia należy dostarczyć osobiście do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Raniżowie lub listownie do 26 lutego na adres 36-130 Raniżów, ul. Rynek 6. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 1 marca o godzinie 15.00. Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie internetowej GOKSiR Raniżów.
ZOBACZ WIĘCEJ WYDARZEŃ